Καλώς ήρθατε στο Χώρος ιδεών

Peer learning and connecting minds around open education

Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα μέρος για να βρείτε άλλους να συνδεθούν και να συνεργαστούν για την ανοικτή εκπαίδευση από την αρχή, όταν γερός γύρω από ιδέες για το τελικό αποτέλεσμα - αν αυτό είναι ένα ανοιχτό μάθημα ή ανοιχτό βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο που συμβάλλει στο άνοιγμα της εκπαίδευσης.

Αναζήτηση ιδεών » Δημιουργήστε τη δικιά σας » Αποθετήριο ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων »

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views of the OEI2 consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Νέες ιδέες


 • idea logo

  Learing WebAssembly

  The web platform is getting a new low-level binary compile format that will do a better job at being a compiler target than JavaScript.

 • idea logo

  Educational Tourism proposal

  Develop a proposal for an online course to introduce stakeholders from the tourism sector to Educational Tourism (ET). The course will provide a brief introduction to Educational Tourism (definition and examples) discuss the current and emerging forms of ET, including its market potential, and provide guidance for its successful implementation.

 • idea logo

  society 2.0

  A web platform that learns from wikipedia and similar collaborative to bring collaboration to a new level. The platform to design, promote and implement a new way of living together, in peace among ourselves and with the worlds resources. Don't know yet how exactly do this, for this I need you!

 • idea logo

  Estancia Internacional: Movimiento Educativo Abierto

  La Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento Educativo Abierto para América Latina y el Grupo de Investigación e Innovación en Educación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey convocan A profesores, estudiantes de posgrado, investigadores, administradores educativos y formadores interesados en la innovación de ambientes de aprendizaje a la estancia internacional 2017.

 • idea logo

  Change Management - Anchoring and incorporating changes into the culture

  The final stage in Kotter’s eight stage process for creating major change is to make the change permanent - to embed it in the culture of the organisation, making the change "the way we do things around here"